WMTR Toplantıları/2017-04-21

Wikimedia Türkiye sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye
19 Nisan 2017 Toplantı Notları
Hazırlayan: Asaf Çeviren:Khutuck
WMTR Toplantıları

Katılımcılar: Asaf (WMF), HakanIST, Ibra~28, Khutuck, Sakhalinio

21.04.2017 akşamı İstanbul'da Wikmedia Vakfı'ndan Asaf (WMF) ile bazı topluluk üyeleri buluşarak bir toplantı yaptılar. Asaf'ın İngilizce olarak hazırladığı toplantı notlarının orijinalini ve Khutuck'un çevirisini aşağıda bulabilirsiniz:

Notlar

English

Buluşmadan görüntü.

Topics discussed at the Istanbul meeting with Asaf from the Wikimedia Foundation:

1. possibly organizing a national Wikiconference (for the community, not an outreach event) in the summer of 2017. WMF can support it with a grant to fund expenses, including local travel from all over Turkey, and to send international guests (either WMF staff or Wikimedia leaders from outside Turkey)

2. The challenge of activating Wikipedians in off-wiki programmatic activity. Towards that, beside the conference idea, we also discussed holding more regular meetups (either in-person or online), and using a twofold model of meetup -- half social, and half information or skill exchange [i.e. one participant demonstrating one tool, or one technique, or sharing experience from their outreach work, or a cool project outside Turkey they heard about, etc.]. Such meetups can easily also include international "guests" (via Skype/Hangout, given a quiet venue), and Asaf would be happy to help secure a list of international guests who would be happy to take part and give 10-minute talks online in such meetups.

3. We discussed conflict on Turkish Wikipedia, and agreed some training on conflict engagement could be useful. This training might be combined with the national wikiconference or it could be held separately.

4. The issue of retaining (keeping) new editors was identified as a major problem for Turkish Wikipedia. There's a lot of sockpuppeting and there is some degree of suspicion of newbies. Towards that, in addition to training on conflict engagement above, we discussed the possibility of reviewing and possibly revising some policies, such as the current range-blocks with long durations, or the norm that a blocking admin is deferred to and expected to rule on a possible unblocking.

Crucially, *possibly* revising such policies is and always will be a community matter. To address the fact there have been long (sometimes over many years) discussions about such policies without change, Asaf brought up the possibility of introducing data and deliberate experimentation to settle these arguments. If the argument for (possible) change can be articulated clearly and some testable success metrics can be defined for it, an experiment can be proposed with a clear timeline and clear next steps depending on the results of the experiment.

For example, the long-discussed proposals to revise the appearance and layout of Turkish Wikipedia's main page: if those who favor change can articulate what outcomes they are aiming for (e.g. more click-throughs to the featured article, the did-you-know items, the today-in-history items, etc.), the community could agree to run an *experiment* of changing the main page for a given duration (perhaps a month or two), and gather pageview statistics and compare them to the baseline captured in advance, to see if the change actually delivers what the supporters of the change were hoping it would. Both sides of the argument would be in a better place to weigh the pros and cons after such an experiment. (and if the change isn't effective, the old design can be restored without drama, now that everyone has seen the new design doesn't actually achieve what it aimed to do.)

Even if this particular experiment (let's say) fails, it would be a useful exercise in being flexible and open to (reasoned and well-argued) change, paving the way to a culture of experimentation and gradual improvement, with less frustrating and less eternal arguments. :)

5. We discussed the question of unblocking users after a while. Asaf argued in favor of "a path for redemption", assuming some time has passed, past misbehavior or mistakes are acknowledged and apologized for, and a commitment is made to follow the rules.

6. Another topic relevant for training was embracing Wikidata by a wider portion of the community. To that end, some basic training would be useful, as well as advanced training for the handful of Turkish Wikipedians already active in Wikidata and comfortable with the basics. Asaf made an open offer of Wikidata training -- perhaps over an entire weekend, to cover both basics and more advanced topics -- whenever the local community is confident it can attract at least 20 active editors into showing up. (Funding for domestic travel to the training would be available.)

7. We agreed to discuss some of the possible approaches to new editor retention on-wiki. We also mentioned the possibility of producing some attractive introductory materials, such as a series of video tutorials or an interactive tutorial (computer-based training), as some communities have done.

Asaf would post about this in English on-wiki and some of you would assist in translating into Turkish. Asaf would follow the discussion via machine translation, and ask for help if something is unclear.

I think that's it, more or less. Do add anything I may have left out.

Türkçe

Wikimedia Vakfı'ndan Asaf'ın katılımıyla gerçekleşen İstanbul toplantısında görüşülen konular:

1. 2017 yazında 'ülke çapında bir Vikikonferans düzenlemek (sadece topluluk için, dışarı erişim için değil). Wikimedia Vakfı bu konferansı Türkiye içi ulaşım gibi masraflar konusunda destekleyebilir, uluslarlarası konuklar gönderebilir (WMF çalışanları veya Türkiye dışından Wikimedia liderleri)

2. Vikipedistleri Viki-dışı aktivitelere daha çok katılmaya ikna etme zorluğu. Bu konuda, konferans fikri üzerine, daha fazla düzenli toplantı (dışarıda veya online) üzerine konuştuk ve iki bileşenli bir buluşma modelini tartıştık -- Yarı sosyal buluşma, yarı bilgi/yetenek paylaşımı buluşması (örneğin bir kullanıcı bir aracı diğerlerine tanıtabilir, bir tekniği açılayabilir, yeni kullanıcılara erişme çalışmalarındakini deneyimlerini aktarabilir, Türkiye dışından bir ülkedeki güzel bir projeyi anlatabilir). Bu tarz toplantılara uluslararası "konuklar" da (sessiz bir mekandaki toplantılara Skype/Hangout ile) kolaylıkla katılabilir. Asaf, bu tür toplantılarda 10 dakikalık online konuşmalar yapacak uluslararası konuklar bulmaktan mutluluk duyacaktır.

3. Türkçe Vikipedi'deki tartışmalar üzerine konuştuk, tartışmalar/çatışmaların çözümlenmesi üzerine biraz eğitimin yararlı olabileceği üzerinde anlaştık. Bu eğitim ulusal Vikikonferansta veya ayrıca düzenlenebilir.

4. Yeni editörleri elde tutma konusu Türkçe Vikipedi için önemli bir problem olarak konuşuldu. Fazla miktarda canlı kukla kullanımı ve bu sebeple yeni kullanıcılara karşı şüphe bulunuyor. Bu konuda, üstteki tartışma çözümlemeye ek olarak bazı kurallar/politikaların gözden geçirilebileceği üzerine konuştuk. Uzun süreli range IP engelleri ve engelleri, engeli veren hizmetlinin kaldırması yaklaşımlarının gözden geçirilebileceğini tartıştık.

Temelde, bu tür politikaları gözden geçirmek her zaman toplulukla ilgili bir konu. Politikaları değiştirmeye yönelik çok uzun (bazen yıllarca) süren tartışmaları daha verimli hale getirmek için, Asaf bu tür tartışmalarda veri derleyip konu üzerine deneyler yaparak çözüm bulabileceğimizden bahsetti. Eğer bir değişiklik net şekilde tanımlanıp, ölçülebilir başarı kriterleri belirlenirse; değişiklik üzerine net bir zaman çizelgesi hazırlanarak bir deney yapılabilir ve sonuçları incelenebilir.

Örneğin Ana Sayfa tasarımı uzun süredir üzerinde tartışılan bir konu. Eğer değişiklik yapılmasını isteyen kullanıcılar, değişikliğin ölçülebilir olarak ne getireceğini ve neye odaklandığını (örneğin günün maddesi/biliyor muydunuz/haftanın maddesi için daha fazla okunma) belirlerse, topluluk ana sayfayı belirli bir süre için değiştirip (belki 1-2 ay) sayfa görüntülenme sayılarını daha önceki sayılarla kıyaslayarak değişikliğin getirdiği sonuçları ölçebilir. Bu sayede tartışmanın iki tarafı da artıları ve eksileri daha iyi değerlendirebilir. (Eğer deney başarısız olursa, eski tasarım kolayca geri getirilebilir).

Bu deney başarısız olsa bile, Vikipedi'de esneklik ve (mantıklı ve iyi tartışılmış) değişime açıklık konusunda iyi bir çalışma olacaktır. Bu, sona ermeyen tartışmalar yerine deneylere yakın ve adım adım gelişime açık bir kültür yaratmakta da işe yarayabilir.

5. Engelli kullanıcıların engelinin belirli bir süreden sonra açılması üzerine konuştuk. Asaf, engeli üzerinden belirli bir süre geçen ve geçmişteki hatalarını kabul edip özür dileyen kullanıcılar için bir "çıkış yolu" olması ve bu kullanıcıların kuralları takip etmeyi taahhütü konusunda öneride bulundu.

6. Eğitimler hakkında konuştuğumuz bir diğer konu, Wikidata'yı topluluğun daha geniş bir kesimine ulaştırmak oldu. Bu konuda temel eğitimler ve Vikidata'yı halihazırda kullanan kullanıcılar için daha ileri eğitimler olabileceğini görüştük. Asaf Wikidata için bir eğitim teklifinde bulundu. En az 20 aktif kullanıcının katılımını ayarlayabilirsek, bir haftasonu hem temel hem de ileri konuları kapsayacak bir eğitimi düzenleyebileceğinden bahsetti. Türkiye içi ulaşım için gerekli bütçeyi Vakıf karşılayacak.

7. Vikipedi'de yeni kullanıcıları elde tutma üzerine bazı farklı yaklaşımları görüştük. Bazı diğer toplulukların yaptığı gibi yeni kullanıcılara yönelik video serileri ve interaktif (bilgisayar temelli) eğitim gibi bazı tanıtıcı materyaller üzerine konuştuk.